[TRANSLATED]: Lucien van der Walt, 2001, “Sydafrika: Från Apartheid till Nyliberalism”

Lucien van der Walt, 2001, "Sydafrika: Från Apartheid till Nyliberalism," Fõr Ett Annat Erope, Fõr Ett Annan Varld (Stockholm), pp. 60-72. PDF HERE