[TRANSLATION]: Lucien van der Walt, 2008, “Che Guevara Kritikája Anarchista Szemszögbol”

Hungarian translation included in this PDF.  An English, expanded, version is here.

Elvtársak, a tény, hogy Che Guevara képes ikonnak maradni a baloldalon tökéletesen rámutat arra, hogy (ahogyan ezt valaki már megmondta) „a halott generációk tisztelete képes úgy bennragadni az élők elméjében, mint akármelyik rémálom”.

Che alakja tökéletesen példázza egy generáció tragédiáját: bátor, önfeláldozó, szenvedélyes, harcos és mégis, ezzel párhuzamosan elkötelezett marxista-leninista, amely eszmerendszer megtörte a szocializmust és átbillentette az emberi felszabadítás értékét a szabadság megvetésébe és egy államkapitalista világ kiépítésébe.

Che a kubai rezsim élharcosa és fő alapköve volt, közvetlen felelőse az anarchisták és egyéb balosok elnyomásáért, a szakszervezetek megtisztításáért minden anarchista befolyástól, hogy aztán azokat állami futószalagra helyezze, hogy bezárassa a szabadiskolákat és militarizálja a munkaerőt.

Hiába voltak közös fotók a parasztsággal és munkássággal, hiába voltak a szép képek és a drámai halál, akkor sem lehet kimagyarázni történelmi jelentőségét a tömegek elnyomásában, az állami terror és kapitalizmus fenntartásában és abban, hogy Kuba átalakult az egyik nagyhatalom, az USA gyarmatából egy másik nagyhatalom, a Szovjetunió gyarmatává.

Néhány idézet tőle:

a trockisták letartóztatása kapcsán

„Egyetértek az álláspontjával, de a kubai trockisták nem képezik a forradalom részét, viszont megosztják azt. […] Nem mondom, hogy CIA ügynökök lennének – nem tudhatjuk. Nincs egyetlen feljegyzés sem arról, hogy bármikor is támogatták volna a forradalmat.”

az államról

„Egyetlen lehetséges kimenetel van – a hatalom megragadása” „a gerillák, mint sejtmagok kezdik kiépíteni a jövő államapparátusát”

az élenjárásról

„A Párt feladata, hogy minél előbb magához ragadja a proletárdiktatúra irányítását” „az élenjáró párt nem mást jelent, mint hogy a munkásosztály élvonalában maradjunk a hatalom megragadása érdekében”

az „új embertípus” megalkotásáról

„A proletariátus diktatúrája a jövő osztályának individuumait szüli meg” „a tömeg páratlan lelkesedéssel és fegyelemmel hajtja végre a kormány által kitűzött célokat… [amely] általában Fidel vagy a Forradalmi Felsőparancsnokság kezdeményezéséből ered” „amelyet a zsigeri ingerek hoznak létre” „a közvetlen oktatás a tapasztalaton keresztül lesz eredményes… ezt tehát az oktatási apparátusnak kell megszerveznie, azaz a Nevelésügyi Minisztériumnak és a Pártnak.” „Az egyén boldog lesz, hogy fogaskerék lehet a rendszerben, amelynek minden egyes fogaskereke egy külön lény és amelyben elengedhetetlen, hogy azok a termelés részei legyenek, mint tudatos fogaskerekek, amelyeket saját motorjaik hajtanak, hogy aztán egyre erősebben és erősebben tekerjenek a kialakuló szocializmus megkövetelt minőségének és a teljes lakosság fogyasztói szükségének kiszolgálása végett.”

a fegyelemről

„Nem szükséges bírósági tárgyalás ahhoz, hogy embereket küldjünk a kivégzőosztag elé… Ezek a procedúrák csupán a régi burzsoá részletességet tartják fent. Ez egy forradalom! És egy forradalmárnak muszáj hidegvérű gyilkoló géppé változnia, akit a puszta gyűlölet hajt!”

Sztálinról

„Felesküdtem hát az öreg és meggyászolt Sztálin elvtárs képére, hogy addig nem pihenek meg ezentúl, amíg le nem vágom a kapitalista polipok összes csápjait.” „A kommunizmust Sztálin apó miatt kezdtem el hirdetni, szóval senki ne jöjjön nekem azzal, hogy ne olvassak Sztálint. Akkor olvastam, amikor nagyon rossz dolog volt Sztálint olvasni. Akkor más idők jártak. És mivel nem vagyok túl éles elméjű ember, inkább fafejű, ezért továbbra is őt olvasom. Igazság szerint most, az új korszakban még rosszabb őt olvasni. Akkor is és most is rengeteg olyan dolgot találok a műveiben, amelyek nagyon jók.”

Kim Ir Szenről

Ő nyűgözte le a leginkább, az általa bevezetett modellnek [ahogy a sajtónak mondta] kellene létrejönnie Kubában is.

a kubai munkatáborokról

„Csak azokat a kérdéses ügyeket szállítjuk Guanahacabibesbe, akik esetében nem tudjuk eldönteni, hogy börtönbe kerüljenek-e avagy sem… embereket, akik a forradalmi erkölcs ellen bizonyos mértékben bűnt követnek el…” „ez kemény munka, nem brutális munka, itt inkább a munkakörülmények a nehezek.”

tömegek lebombázásáról

„Ha maradtak volna a rakéták, akkor az összeset felhasználtuk volna az Egyesült Államok ellen, amelyeket a központjába, a szívére irányítottuk volna őket, beleértve New Yorkot is, az ellenünk elkövetett agressziójuk miatti védekezésképp.”

mások haláláról

„Szeretném meggyónni papa, hogy igen, én szeretek ölni.”

„A gyűlölet ugyanolyan része a küzdelemnek: a kegyetlen utálat az ellenség felé, ami képes olyan emberfeletti erőre ösztönözni a gerillaharcost, hogy egy hatékony, erőszakos, kirívó és hidegvérű gyilkológéppé változzon.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s